Insatser för unga utan sysselsättning

I Göteborg finns många unga som varken arbetar eller studerar. Faktorer som psykisk ohälsafunktionsnedsättningsjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga, socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. För att bryta detta utanförskap kan olika insatser vara möjliga, såsom förberedande insatserarbetslivsinriktad rehabiliteringvalideringutbildning eller arbetspraktik. Här hittr du länkar till sådana insatser.

Columbus-samverkansteam för unga vuxna
Columbus hjälper dig som är arbetslös ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men din psykiska ohälsa hindrar dig från att göra det på egen hand.

Nxtgen- hjälper dig på vägen till ett jobb
NxtGenGbg stöttar dig som är ung vuxen i Göteborg mot egen sysselsättning. 

Finsam- unga vuxna
Finsam unga vuxna är till för dig mellan 18-29 år, är arbetslös och har någon form av psykisk ohälsa.

Finsam- Gränsgångare
Stödprojekt för dig 16-29 år som är arbetslös och behöver extra stöd för att komma i sysselsättning.