Columbus - samverkansteam för unga vuxna

Columbus hjälper dig som är ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men mår för psykiskt dåligt för att göra det på egen hand. Vi sätter upp mål utifrån dina förutsättningar och arbetar tillsammans för att du ska nå dem. Vi finns för dig som är 18-29 år och bor i Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné eller Centrum. Vi erbjuder både aktivitet och behandling och arbetar för att kunna ge dig ett individuellt utformat stöd utifrån just dina behov och förutsättningar.

På Columbus arbetar vi i ett team bestående av olika funktioner; psykolog, kurator samt rehabvägledare. Vid behov finns också psykiater som har en mer konsulterande funktion. Hos oss kommer du ofta i kontakt med flera av våra medarbetare. Det gör att du får möjlighet att bearbeta psykiska problem eller konflikter i familjen samtidigt som du får stöttning i att komma igång i aktivitet och öva mer praktiskt.

Har du behov av specialist-/öppenvårdspsykiatri eller om du har ett pågående missbruk, behöver du annat stöd än vad Columbus kan erbjuda. Du kan ringa oss på Columbus för rådgivning om du är osäker på vart du ska vända dig för att få hjälp.  

Läs mer om Columbus