Illustrationsbild: händer som håller i en grön liten växt i lite jord

Existentiella samtal

Vad betyder hopp och mening för dig? Hur beskriver vi ändlighet eller tillit? Välkommen att testa på samtalskortleken Öppna kort där vi pratar om existentiella frågor, om vad det innebär att vara människa, hur vi ser på livet och vad som får oss att hitta nya vägar. Existentiell hälsa handlar om förmågan att tro på och ta vara på livet. Tema för frågorna är baserade på WHO:s internationella undersökningar om livskvalitet. Vi delar tankar om sådant som lycka – lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet.
 
Arrangör: Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling.
 
 
NÄR: Varannan onsdagar kl. 18.00–19.30 (start 6 september)
 
VAR: Oscar fredriks församlingshem, Oscar Fredriks Kyrkoplan 4
 
  
Gruppen leds av Mia Rydberg, diakon och leg. psykoterapeut.
 
 
Kostnadsfritt!
 
 
ANMÄLAN: skickas till mia.rydberg@svenskakyrkan.se
 
 
Välkommen!
 

◄ Gå till kalendern