Betydelsen av lek och rörelse för barn

Välkomna till en träff där vi pratar om rörelserikedom och fysisk självkänsla, riktlinjer och rekommendationer. Hur vi kan stimulera barn till lek och hur vi kan ge barnen lika villkor för fysisk utveckling. Fysioterapeut Linnea Abenius berättar om varför rörelse och lek är så viktigt för barn och vad som händer om vi begränsar utrymme för fysisk aktivitet. Det finns även möjlighet till praktisk prova på! Barn 0-6 år är välkomna att följa med och förskolan har öppet till kl. 16 efter tematräffen.

Arrangör: Familjecentralen Sandarna

 

NÄR: Torsdag 25 maj kl. 13-14

VAR: Öppna förskolan Kojan, Varholmsgatan 2

 

Anmälan: FCsandarna@socialcentrum.goteborg.se 

 

Deltagandet är kostnadsfritt!

 

Välkommen!

 

Tematräffar på Familjecentralen Sandarna (våren 2023)


◄ Gå till kalendern