En säkrare vardag

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på  akutmottagningar. Varje år behöver omkring 70 000 personer läggas in på sjukhus till följd av fallolyckor. Drygt 1 000 personer avlider på grund av skadorna. Av de som faller är 50 000 personer 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2019).  

Den vanligaste fallolyckan i de äldre åldersgrupperna är att man snubblar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar balansen. Antalet dödliga fallolyckor förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna när antalet äldre ökar.

Det är aldrig försent att börja träna!
Med hjälp av enkla övningar i vardagen kan du förebygga risken för fallolyckor i hemmet. Nedan hittar du allt du behöver för att få motivation, argument för att börja träna, fakta och statistik samt förslag på hemträningsprogram!


Seniorkollen - en checklista för hälsa och trygghet (pdf)

Tips och fakta - så får du en säkrare vardag! (pdf)

Hemträningsprogram Bål, styrka och balans (pdf)

Hemträningsprogram Sittande övningar (pdf)

Hemträningsprogram Styrka och balans (pdf)