Änggårdsbergen

Änggårdsbergen är delvis ett naturreservat och ligger i anslutning till Botaniska trädgården, i utkanten av Linnéstaden. I området finns vandringsleder och stigar att promenera på. Här finns ljunghed, myrmarker, barr- och lövskog med mera. Inom reservatet finns också en unik och sevärd samling exotiska träd samt ett antal små skogssjöar med ett rikt fågelliv. Änggårdsbergen bildades 1975 och är 320 hektar stort.

Området nås lätt via spårvagn eller buss från Göteborgs centrum. Det ligger ungefär mitt emot Slottsskogen. Du kan till exempel komma in i Änggårdsbergen via Botaniska trädgården, från Högsbo, Toltorpsdalen eller söderifrån från Eklanda och Fässberg.

Änggårdsbergen