Hugo träffar familjerätten - film för barn

Göteborgs Stads familjerättsbyrå har låtit göra filmen om Hugo som är ledsen för att hans föräldrar skiljt sig och bråkar om var han ska bo. Vad händer på familjerättsbyrån när föräldrarna inte kommer överens? Svaret är nog inte glasklart för många vuxna, än mindre för ett barn. Filmen är ett sätt att göra barn mer delaktiga. Se filmen på Familjerättsbyråns hemsida, via den första länken nedan.

Göteborgs stad: Familjerättsbyrån 

Vårt Göteborg: artikel om filmen om Hugo