Hälsolots arbete med existentiell hälsa

Hälsolots har arbetat länge, i cirka 15 år, med de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av hälsa. Men det var något som saknades. Folkhälsodata talar sitt tydliga språk, samverkansparter och de människor vi på Hälsolots möter, lika så. Många människor känner sig ensamma, saknar en känsla av sammanhang, en mening i eller med livet, någon att samtala med om livets stora frågor.

Efter att Hälsolots deltagit vid Sveriges första rikskonferens i Existentiell hälsa i Västerås, 2015, kände vi oss manade och mycket inspirerade att starta upp ett arbete som omfattar även den existentiella dimensionen av hälsa. Det är dessutom något som WHO sedan 1984 rekommenderat sina medlemsländer att göra utifrån engelskans begrepp ”spiritual health”, som på svenska ofta översätts till; existentiell hälsa, eftersom ordet andlig för många i Sverige endast förknippas med religion.

Att arbeta med existentiell hälsa har visat sig ha stor betydelse för upplevelsen av hälsa inom alla de andra områdena av hälsa. Detta går även i linje med SKRs, Sveriges kommuner och regioners, arbete med existentiell folkhälsa.