Anhörigstöd

Anhörig till någon med beroendeproblematik

När någon i din närhet kämpar med beroende kan det vara utmanande, men det finns sätt att ge stöd och ta hand om dig själv. Här är några länkar till webbsidor med tips, råd och lokalt stöd för anhöriga till personer med beroende- och missbruksproblem.

Generell information

Råd till närstående
Netdoktors tips för dig som har en anhörig med alkoholberoende.

Beroendecentrum
Tips och råd från region Stockholm för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik.

Lokalt stöd för dig som anhörig

Behandlingsgruppen för drogproblem
Är du anhörig eller vän till en person med drog- eller alkoholberoende? Känner du dig ensam i den situationen och behöver någon att prata med? Behandlingsgruppen inom Göteobrgs Stad kan ge dig råd och stöd. Besöken hos behandlingsgruppen är avgiftsfria.

Al-Anon-12 stegsgrupp för anhöriga till alkoholister
Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. 

Co-anon familjegrupper
En 12-stegsgemenskap för anhöriga och vänner till personer med  beroendeproblematik.

IOGT-NTO: Medberoende och anhörigstöd
Tips, råd och länkar till stödgrupper.