Teckenspråk

I filmen nedan kan du som använder teckenspråk få veta mer om Hälsolots.

På Hälsolots webbsida hittar du Hälsolots men även samarbetspartners aktiviter. Hälsolots samtliga föreläsningar, det vill säga Hälsa i Kvadrat och Hälsa på Lunchen, teckenspråkstolkas alltid och markeras då med en teckenspråksikon. 

Om Hälsolots samarbetspartners aktiviteter teckenspråkstolkas så framgår detta med samma teckenspråksikon. 

Varmt välkommen till Hälsolots!