Forum för ungdomar

Ungdomar.se är en sajt med diskussionsforum, artiklar, videos och mycket mer som arbetar för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Här kan du ställa frågor, få stöd och kunskap. 

På Ungdomar.se sätts allas lika värde i första rummet, oavsett  kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Vi strävar efter att alla våra plattformar ska vara välkomnande platser där människor bemöts med respekt.

Ungdomar.se