Mottagning Unga Vuxna (MUX) för dig 18-28 år

Är du mellan 18-28 år och känner dig nedstämd, orolig för något eller har du problem i dina relationer? Då kan du vända dig till Närhälsans Mottagning unga vuxna. Här kan du få individuell samtalskontakt hos psykolog eller psykoterapeut, stödkontakt hos psykiatrisjuksköterska, par- och familjesamtal eller behandling i grupp. Som patient hos MUX har du också möjlighet att träffa psykiatriker. 

MUX har inga drop-in tider men du kommer i kontakt med mottagningen genom att ringa ovanstående nummer. För att kunna avgöra om de kan erbjuda dig adekvat hjälp så får du då berätta om dina bekymmer. Samtalet tar cirka 15 minuter. Om de bedömer att de kan hjälpa dig, så kommer du att erbjudas tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Närhälsan Mottagning Unga Vuxna