Kan jag bromsa mitt åldrande?

Vad är åldrande och kan jag verkligen bromsa mitt åldrande?

Med rubriken "Kan jag bromsa mitt åldrande" på Linnéstadens bibliotek den 15 november 2017 föreläste leg. fysioterapeut Stefan Lundqvist om fysisk aktivitet som ungdomens källa. Nedanstående är en sammanfattning av föreläsningens innehåll.

 

Åldrande
Åldrande är gradvisa förändringar som långsamt leder till sämre funktion i kroppen. Men åldrandet är inte synonymt med försämring. Ofta är det brist på fysisk aktivitet som ökar hastigheten på åldrandet!
När vi är fysiskt aktiva så skyddas våra organ - de fungerar bättre och längre!

Att vara fysiskt aktiv regelbundet verkar göra oss biologiskt yngre!


Stärk din hjärna!
Genom att vara fysiskt aktiv regebundet ökar du din blod- och syretillförsel till hjärnan, nybildning av hjärnceller kan ske samt att din koncentrationsförmåga och simultankapacitet ökar.

Till och med din minnesfunktion kan förbättras genom att vara fysiskt aktiv.


Vilken hälsa vi upplever och har är starkt kopplad till vilken kondition vi har. Du kan få stora hälsovinster bara genom att träna konditionen ett par gånger per vecka.

 

Det är aldrig försent!
Alla är träningsbara och alla får goda hälsoeffekter. Dessutom går dina goda vanor i arv till dina barn!

 

5 snabba tips för bättre hälsa:

  • Minska stillasittandet
  • Öka vardagsaktiviteten
  • Träna kondition - få upp flåset (upplevelsen ska vara något ansträngande)
  • Träna styrketräning - det ska vara tungt. Våga göra lite snabbare rörelser
  • Träna balans

 

 

Presentation "Kan jag bromsa mitt åldrande" - Stefan Lundqvist Närhälsan FaR-teamet

Att hålla sig i form som senior - 1177