Pappa med spädbarn

Prat & Promenad

Tillsammans med inbjudna gäster och andra föräldrar pratar vi anknytning, bok, tand, babymotorik, gränssättning skärm, parrelationen och sömn samt promenerar i lätt tempo i Trädgårdsföreningen. Barnet kan vara nyfött eller äldre som sitter i vagn. 7 tillfällen. 

Arrangör: Hälsolots Centrum

 

VAR: Trädgårdsföreningen (samling entrén vid Nya Allén, intill Restaurang Trädgårn)

NÄR: Torsdagar kl. 10.30-11.30 (11 april - 30 maj 2024, ej 9 maj)

 

Anknytning - 11 april
Vi pratar om det lilla barnet och anknytning tillsammans med en BVC-sköterska ifrån Capio Gårda BVC,

Bok - 18 april
Tillsammans med en barnbibliotekarie ifrån Guldhedens bibliotek promenerar vi och pratar om små barns språkutveckling och betydelsen av högläsning.

Tand - 25 april
En promenad tillsammans med en representant ifrån Folktandvården Västra Götaland, där vi pratar om små barn och munhälsa.

Babymotorik - 2 maj
Följ med en leg. fysioterapeut från Närhälsan Gibraltar rehabmottagning på en promenad där vi talar om betydelsen av lek och rörelse för det lilla barnet. 

Gränssättning skärm - 16 maj
Tillsammans med en BVC- sköterska från Barnens Meliva pratar vi gränssättning kopplat till skärmanvändning.

Parrelationen – 23 maj
Vi pratar med föräldrastödjare från enheten Tidiga insatser i samverkan, Göteborgs stad om hur föräldraskapet under småbarnsåren påverkar den vuxna parrelationen.

Sömn – 30 maj
Promenera tillsammans med en barnsjuksköterska från Omtanken Olskroken BVC och prata om små barns sömn.

 

Drop in och kostnadsfritt!

 

Välkommen!

 

Hälsolots arrangerar även andra aktiviteter för småbarnsföräldrar:

Barnvagnspromenad Slottsskogen

Barnvagnspromenad Kallebäck

Barnvagnspromenad för ensamstående

 

Prat & Promenad våren 2024 (affisch)


◄ Gå till kalendern