Goda vanor för en friskare och säkrare vardag!

Bättre balans

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under 2012 omkom ca 1 600 personer i fallolyckor, ca 74 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och nästan 240 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor.

I åldersgruppen 80 år eller äldre, orsakas nio av tio skador av ett fall. Den vanligaste fallolyckan i de äldre åldersgrupperna är att man snubblar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar balansen. Antalet dödliga fallolyckor förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna när antalet äldre ökar. Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick år 2013 till 24 miljarder kronor.

Det är aldrig försent att börja träna!
Med hjälp av enkla övningar i vardagen kan du förebygga risken för fallolyckor i hemmet. Nedan hittar du allt du behöver för att få motivation, argument för att börja träna, fakta och statistik samt förslag på hemträningsprogram!


Seniorkollen - en checklista för hälsa och trygghet (pdf)

Tips och fakta - så får du en säkrare vardag! (pdf)

Hemträningsprogram Bål, styrka och balans (pdf)

Hemträningsprogram Sittande övningar (pdf)

Hemträningsprogram Styrka och balans (pdf)