Anhöriggrupper

Anhörigcenter erbjuder anhöriggrupper för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Nya grupper startas efter behov och kan till exempel bestå av:

Anhöriga till någon med minnesproblem.

Föräldrar till unga vuxna som har en funktionsnedsättning.

Anhöriga till en närstående som är svårt sjuk och som får hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

Grupperna träffas fem gånger. För mer information och anmälan, hör av dig till Anhörigcenter på tel. 031-365 76 91.

Tips! Du som är anhörig och hjälper eller stödjer en närstående, kan också få massage via Anhörigcenter. Boka massage på tel. 031- 365 76 91.