Existentiell samtalsgrupp

Välkommen till en samtalsgrupp där vi utifrån frågekort bestående av olika existentiella teman samtalar om hur du ser på livet; hur du tänker, känner och gör i ditt liv. Frågorna lyfter fram tankar och mönster som antingen hindrar dig från att komma vidare i livet eller som stimulerar dig att utvecklas och hitta nya vägar. Vi träffas vid 2 tillfällen i en grupp om ca 12 personer och samtalar kring livsmening, livsmod och livsglädje.
Samtalsledare: Lisbeth Söderlund, fd. utvecklingsledare folkhälsa

Arrangör:
Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samarbete med Guldhedens bibliotek

 

VAR: Guldhedens bibliotek, Doktor Fries Torg 6
NÄR: Onsdagar kl. 14.00-16.00 (11 april och 18 april 2018) Obs! 2 tillfällen

 

Anmälan: halsolots@centrum.goteborg.se eller 031-365 70 54. Från och med 22 januari.

 

Kursen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

 
Välkommen!

PS. Vi har även en Samtalsgrupp på Stadsbiblioteket och en Samtalsgrupp på Linnéstadens bibliotek.

 

Existenteilla samtalsgrupper 2018 (affisch)


◄ Tillbaka till kalendern