Balansera Mera!

 
Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – är en nationell kampanj som normalt arrangeras första veckan i oktober av Socialstyrelsen. Via länken nedan hittar du information om kampanjen, samt material såsom affischer, broschyrer, filmer, tips och råd med mera.