Finsam-team

Finsam-team vänder sig till dig som på grund av ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning har behov av stöd från flera myndigheter och vården. Du har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och önskar ett samordnat individuellt stöd i din planering för att du ska närma dig arbete eller studier.

Du får kontakt med Finsam-teamet genom att din kontakt inom vården eller handläggare inom kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen i samråd med dig skickar en intresseanmälan och samtycke.

Finsam-team är till för dig som:

  • Är 16-64 år
  • Har en ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver stöd för att på sikt nå arbete eller studier
  • Har ett behov av samordnat stöd från flera myndigheter och vården
  • Har etablerad kontakt med sjukvården på de vårdcentraler Finsam-teamen finns

Finsam-team kommer att starta upp i början av 2021. Läs mer om Finsam-team på samordningsförbundets hemsida:

Finsam Göteborg: Finsam-team