En väg in...

En väg in... till samordnad rehabilitering riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med behov av samordnad rehabilitering.

Teamet erbjuder en samordning av olika rehabiliterande insatser till exempel sjukvård, arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa.


Kontakt: Katarina Olanders, 031-367 98 83

 

Läs mer om En Väg In...

Broschyr om En Väg in