Psykiatrisk mottagning

Psykiatrisk mottagning Centrum och Väst är två psykiatrisk öppenvårdsmottagningar för dig som har behov av specialistpsykiatri i Centrum och Majorna-Linné. 

Till mottagningen kan du komma via remiss från slutenvården, vårdcentraler, andra mottagningar eller egenremisser. Mottagningen vänder sig till dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd. På mottagningen arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, försteskötare, sjuksköterska, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och läkare. 

Psykiatrimottagning Centrum

Psykiatrimottagning Väster


Akuta besvär?
Har du akuta problem vänder du dig till Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.