Volontär i Centrum

Volontär i Centrum är en verksamhet som vänder sig till alla som vill engagera sig frivilligt. Du som gör en volontärinsats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet eller gör insatser tillsammans med barn och unga.

Vad är en volontärinsats?
Volontärinsatser är ett folkhälsoarbete främst inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Insatsen ersätter inte anställd personal, utan kompletterar den kommunala servicen.

Du som gör en volontärinsats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet. Du kan även göra insatser tillsammans med barn och unga, exempelvis som Senior i skolan eller sagoläsare i förskolan.

Du som aktiv volontär skapar tillfällen för medmänniskor att mötas både enskilt och i grupp. Exempel på återkommande aktiviteter:

  • Följeslagare
  • Väntelefoni
  • Läxhjälp
  • Praktiska hörnan
  • Söndagsträffar
  • Club Oscar
  • Träffpunkter, Mötesplats-Kulturhus och äldreboenden
  • Surfsupport
  • Re - Pehr - era


Intresserad?
Är du intresserad och känner att du vill göra en meningsfull insats för en medmänniska?

Här kan du anmäla dig direkt på webben om du är intresserad av att bli volontär i Centrum. Följ bara instruktionerna i anmälningsformuläret .

Har du frågor eller är du intresserad av att göra en volontärinsats är du välkommen att kontakta oss via e-post: volontar.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se eller telefon 031-365 76 79.

 

Volontär i Centrum