Frivillig i Centrum

Frivillig i Centrum är en verksamhet som vänder sig till alla som vill engagera sig frivilligt. Du som gör en frivillig insats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet eller gör insatser tillsammans med barn och unga.

Vad är en frivillig insats?
En frivillig insats är främst en social insats, ibland något mer av praktisk modell, men framför allt vänskap och uppmuntran till glädje för seniorer i stadsdelen Centrum. Du blir en person som bidrar till att det sociala kontaktnätet växer, både för dig och för din medmänniska! Vi träffas oftast på Centrums träffpunkter, Mötesplats Kulturhus, Anhörigcenter och på några av Centrums äldreboenden.

Vad innebär det att vara frivillig?
Att vara frivillig genom Frivillig i Centrum betyder att du gör en insats utan ekonomisk ersättning. Din insats utformas efter dina, mottagarens och verksamhetens behov och möjligheter. Träffar för frivilliga ordnas med möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och goda skratt!

Vad kan du göra?
Att vara aktiv som frivillig skapar tillfällen att möta medmänniskor och möjlighet att dela med dig av det just du vill och kan.

  • Umgås
  • Bli aktivitetsledare
  • Dela med dig av dina erfarenheter
  • Bli telefonvän
  • Var med och utforma nya insatser

Vill du veta mer, maila frivillig@centrum.goteborg.se eller ring 031-365 76 79 (mån-fre 8-16)

 

Frivillig i Centrum