Arbetsförmedlingen Sjöfart

Denna branscharbetsförmedling för sjöfartsyrken vänder sig i första hand till dig som är aktiv sjöman i svenska handelsflottan. Det lättaste sättet att få jobb till sjöss är genom utbildning. De flesta arbetsgivarna ställer också krav på syn och hörsel.Det krävs också att du är flexibel eftersom arbetstiderna beror på fartygstyp, fartområde, dina arbetsuppgifter och avtal.

Kontakta branscharbetsförmedlingen Sjöfart:
Besöksadress: Första långgatan 7, (endast öppet för bokade besök).
Telefon: 0771-370 345, måndag-fredag kl 9-12, 13-15

Branscharbetsförmedlingen Sjöfart