Psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Just nu befinner vi oss i en pandemi och vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Ensamhet, isolering och stor osäkerhet kring framtiden gör att behovet av att få samtala är större än vanligt.

Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är förknippat med väldigt starka känslor: rädsla och hopplöshet, sorg, skam och skuld, ibland ilska och frustration. Alla de här känslorna kan göra det svårt att tala om självmord. Känslorna kan göra det svårt att höra och lyssna på vad en annan människa faktiskt har för behov. ”Psykisk livräddning – allmänhet” är en föreläsning på två timmar om suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs.

Arrangör: Suicidprevention i Väst i samverkan med stadens olika Hälsotek och Hälsolots.

Målet är att du ska få med dig:
• en grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den,
• en större trygghet i hur du kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den suicidala processen,
• samt en grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för att minska antalet självmord i Sverige.

 

NÄR: Tisdag 11 maj, klockan 10.00-12.00 eller Onsdag 19 maj, klockan 17.00-19.00


VAR:
 Föreläsningen hålls via Teams och är kostnadsfri. En länk och instruktion för att använda Teams skickas ut dagen innan föreläsningen.


Anmälan till föreläsningarna sker på Hälsoteket Örgryte-Härlandas hemsida, klicka här!

 

Fakta: Suicidprevention i Väst Suicidprevention i Väst är en ideell förening med syfte att sprida kunskap som hur vi kan förebygga självmord. Läs mer om verksamheten på: www.suicidprev.com 


◄ Tillbaka till kalendern