Livsnära samtal

Det livsnära eller existentiella samtalet handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. Alla känner sig sköra ibland. Att vara anhörig väcker en hel del frågor och tankar. 

Arrangör: Anhörigstöd i Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd

 

NÄR: Torsdag 17 november 2022 kl. 18.00 – 20.00

VAR: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12.

 

Anmälan: senast 10 november tilleivor.gustafsson@funktionsstod.goteborg.se eller ring 031 – 365 50 30

 

Kostnadsfritt!

 

Välkommen!


◄ Gå till kalendern