Existentiell samtalsgrupp - Linné

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Genom att dela tankar om sådant som tillhörigheter och ensamhet, mening och tomhet, begränsningar och frihet, kan vi göra det hela lite mer hanterbart. Vi träffas i en grupp om cirka 8 personer och samtalar om frågor som kan beröra oss på djupet, men som vi sällan sätter ord på. 9 tillfällen.

Samtalsledare: Pontus Nilsen, präst Oscar Fredriks församling.

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samarbete med Oscar Fredriks församling

 

VAR: Linnéstadens bibliotek, Första Långgatan 28A
NÄR: Onsdagar kl. 14.00-15.30 (5 oktober - 30 november 2022)
 

Anmälan: halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller 031-365 70 54. Från och med 15 augusti.

 

Kursen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

 
Välkommen!

 

Existentiella samtalsgrupper hösten 2022 (affisch)


◄ Gå till kalendern