Illustration: mönster med pratbubbla

Existentiell hälsa

Samtalsgrupp om hur vi ser på livet och vad som får oss att hitta nya vägar. Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som lycka - lidande, ensamhet - tillhörighet, mening - tomhet kan det bli mer hanterbart. Samtalsgruppen utgår från samtalskorten Öppna kort. Tema för frågorna är baserade på WHOs internationella undersökningar om livskvalitet.

Arrangör: Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling

 

NÄR: Onsdagar med början den 12 april kl. 18-19.30 (resterande tillfällen sker 26 april, 10 maj och 24 maj) 

VAR: Oscar Fredriks församlingshem

 

Gruppen är kostnadsfri.

 

Frågor och anmälan: Mia Rydberg, 0703-49 92 11, mia.rydberg@svenskakyrkan.se 

 

Välkommen!


◄ Gå till kalendern