Illustration: mönster med pratbubbla

Existentiell hälsa

Samtalsgrupp om hur vi ser på livet och vad som får oss att hitta nya vägar. Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som lycka - lidande, ensamhet - tillhörighet, mening - tomhet kan det bli mer hanterbart. Samtalsgruppen utgår från samtalskorten Öppna kort. Tema för frågorna är baserade på WHOs internationella undersökningar om livskvalitet.

Arrangör: Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling

 

NÄR: Onsdagar med början den 26 januari kl. 18. 

VAR: Oscar Fredriks församlingshem

 

Första gången är ett prova-på-tillfälle. Gruppen är kostnadsfri.

 

Frågor och anmälan: Mia Rydberg, 070-2349 92 11, mia.rydberg@svenskakyrkan.se 

 

Välkommen!


◄ Gå till kalendern