Biblioterapeutisk läsecirkel - utomhus

Att se det stora i det lilla och att finna de små glädjeämnena i livet! Välkommen till en läsecirkel där vi läser skönlitterära texter med fokus på naturen och där vi också uppmärksammar de enkla glädjeämnen som finns i vardagen. Vi träffas i Botaniska trädgården, där vi promenerar och samtalar om tankar, känslor och reflektioner vi får av den lästa texten. Kuperad terräng. Trappor kan förekomma. Kläder efter väder. 4 tillfällen.

Ledare: Marina Gerle Hjärpe och Jonas Frånander, bibliotekarier från biblioteken Guldheden och Majorna och Linné

Arrangör: Hälsolots Centrum Majorna-Linné i samarbete med biblioteken Guldheden och Majorna och Linné. 

 

VAR: Botaniska trädgården, mötesplats meddelas vid anmälan.

NÄR: Onsdagar kl. 14.30-16.00 (14, 21 och 28 september samt 5 oktober 2022)

 

Anmälan: från 15 augusti via halsolots@socialcentrum.goteborg.se eller 031-365 70 54

 

Kursen är kostnadsfri men kräver anmälanVälkommen!

 

Biblioterapeutisk läsecirkel - utomhus (affisch)


◄ Gå till kalendern