Demensutbildning med samtal

Anhörigcenter arrangerar en utbildning kring demenssjukdom. Utbildningen består av fem tillfällen och efter dessa tillfällen finns chans till efterföljande samtalsgrupp. Under utbildningen tar vi upp demenssjukdomar och konsekvenser i vardagen, fysisk aktivitet, miljö och hjälpmedel, att vara anhörig, vilken hjälp som finns att få och vart man kan vända sig. Det kommer även att finnas tid för frågor vid alla tillfällen.

Medverkande: Demensteamet, äldrekonsulent, tandhygienister och anhörigkonsulenter.

Arrangör: Anhörigstöd Centrum 

 

NÄR: Tisdagar 3 -31 oktober kl. 13.00-15.00

(Tillfällen för samtalsgruppen: 10, 17, 24 och 31 oktober kl. 13.00-15.00)


VAR: Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63

 

Utbildningen är kostnadsfri!

Frågor och anmälan: anhorigstod.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se eller på telefon 031-365 76 96

 

Välkommen!


◄ Gå till kalendern