Anhörigutbildning: demenssjukdom

”Att leva med demenssjukdom. Hur kan vi underlätta i vardagen?” Tre tillfällen med olika teman:


19 oktober
- Demenssjukdomar och konsekvenser i vardage

26 oktober - Fysisk aktivitet, miljö och hjälpmedel

2 november - Att vara anhörig


Medverkande: Malin Birath, demenssjuksköterska Camilla Boström, äldrekonsulent Kattarina Bertilsson, fysioterapeut Carin Westman, arbetsterapeut Anhörigkonsulenterna stadsområde Centrum.
Arrangör: Anhörigcenter

 

VAR: Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63 (närmaste hållplats är Kapellplatsen)
NÄR: Tisdagar kl 15.00-17.00 (19 och 26 oktober samt 2 november 2021)

 

Utbildningen är kostnadsfri!

Frågor och anmälan: anhorigstod.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se 

Område Centrum 031 - 365 76 80
Område Majorna-Linné 031 - 365 84 66
Område Örgryte-Härlanda 031 - 365 63 36

 

Välkommen!


◄ Tillbaka till kalendern