RESA - för arbetssökande med psykisk funktionsnedsättning

RESA står för REhabilitering, Sysselsättning och Arbete för arbetssökande. RESA är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som behöver en mjukstart för att komma ut i arbetslivet. En plats i RESA innebär att du får en meningsfull sysselsättning och möjlighet att komma in i gemenskapen på en arbetsplats.

På alla arbetsplatser inom RESA finns det erfarenhet av att hjälpa människor som behöver stöd. Du har möjlighet att pröva under ett år och under hela perioden har du tillgång till en handledare.

Du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen för att kunna delta i RESA. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill veta mer eller är intresserad av att delta.

Sök plats i RESA