Stadsutveckling i Majorna-Linné

Ida Karlsson, utvecklingsledare stadsutveckling Majorna-Linné, presenterar Majorna-Linnés lokala utvecklingsprogram för 2018. Programmet förtydligare vilka frågor som stadsdelen tycker behöver prioriteras för att stadsutvecklingen ska bidra till en socialt sammanhållen och jämlik stadsdel och stad. Innehållet och processen att ta fram det bygger till stor del på olika medborgardialoger som har hållits i stadsdelen under 2016 och 2017.

Arrangör: Majornas bibliotek

 

NÄR: Tisdag 10 april kl. 19.00
VAR: Majornas bibliotek, Chapmans torg 5

 

Kostnadsfritt och utan anmälan!

 

Välkommen!

 


Biblioteken Majorna-Linnés vårprogram 2018


◄ Tillbaka till kalendern