Att leva med demenssjukdom

Hur kan vi underlätta vardagen? Fyra utbildningstillfällen om att leva med demenssjukdom, konsekvenser i vardagen, vård, omsorg, bemötande och om att vara anhörig. Varje träff inleds med information och avslutas med samtal i grupp.

Ledare: Malin Birath, demenssjuksköterska, Camilla Boström äldrekonsulent, Kattarina Bertilsson fysioterapeut, Mahvin Hakim arbetsterapeut och Bo G Eriksson anhörig från Demensföreningen.

Arrangör: Anhörigcenter Centrum och Majorna-Linné

 

NÄR: Tisdagar kl. 14.30 - 16.30 (7, 14, 21 och 28 november 2017)
VAR: Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63


Föranmälan: senast 1 nov till Anhörigcenter, 031-365 76 91

 

Välkommen!


◄ Tillbaka till kalendern